Over Zlimsamen


Zlimsamen heeft als doel om alle woningen in Nederland zo veilig mogelijk te maken, om zo de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en mensen langer, veilig thuis te laten wonen. Dit met hulp van familie, vrienden en/of buren en indien nodig door professionele hulpverlening. Ondersteund door slimme techniek, producten en een goede service. De organisaties die Zlimsamen hebben opgericht zijn afkomstig uit de zorg, vastgoed/installatie en ICT en hebben vele jaren ervaring in dienstverlening om veilig en verbonden thuis te blijven wonen.

Zlimsamen is een samenwerkingsverband met uw woningcorporatie van Zlimthuis, Leefsamen en De Naobers. Zlimsamen wordt ondersteund door de Regiodeal Achterhoek, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Image